Khoa Công nghệ thông tin cần tuyển chọn các bạn sinh viên vào đội dự tuyển Olympic Tin học toàn quốc 2019 với thông tin sau đây:

1) Đội thi khối Không chuyên (Đăng ký tại đây)

-  Sinh viên năm 1,  có kỹ năng lập trình và thuật toán. Biết sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình trong các ngôn ngữ Pascal, C hoặc C++.

-  Ưu tiên: các sinh viên đã từng học chuyên tin cấp 3, đã dự thi học sinh giỏi Tin học cấp Tỉnh/Thành Phố và Quốc gia (có giải thưởng là một ưu thế quan trọng)

2) Đội thi khối Chuyên Tin (Đăng ký tại đây)

 -  Sinh viên từ năm 2 trở lên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Tin học xây dựng; yêu thích lập trình, khá giỏi lập trình và thuật toán. Biết sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình trong các ngôn ngữ Java, C, C++.

 -  Ưu tiên: các sinh viên đã từng học chuyên tin cấp 3, đã dự thi học sinh giỏi Tin học cấp Tỉnh/Thành Phố và Quốc gia (có giải thưởng là một ưu thế quan trọng), đã từng dự thi Olympic Tin học Sinh viên toàn quốc trước đây

 Sinh viên tham gia có các quyền lợi sau đây

-  Sinh viên được chọn vào đội tuyển đi thi được sửa điểm một trong các môn học sau đây thành điểm B+ (Tin học Đại cương, Ngôn ngữ lập trình C++)

-  Được tuyển chọn đi tham dự kỳ thi Olympic Tin học toàn quốc từ 3 - 7 tháng 12 năm 2019 tại trường Đại học Bách Khóa Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng

-  Sinh viên đạt giải Khuyến khích trở lên được sửa điểm môn học tương ứng thành điểm A, được nâng một mức học bổng nếu thuộc diện có học bổng

-  Bằng khen và phần thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các sinh viên đạt Giải Ba trở lên

-  Bằng khen và phần thưởng của trường Đại học Xây dựng cho cá nhân đạt giải Olympic toàn quốc

1) Giải Nhất: 3.000.000đ và Giấy Khen của hiệu trưởng

2) Giải Nhì: 2.000.000đ và Giấy Khen của hiệu trưởng

3) Giải Ba: 1.000.000đ và Giấy Khen của hiệu trưởng

-  Phần thưởng cho giải đồng đội Olympic toàn quốc

1) Giải Nhất: 5.000.000đ

2) Giải Nhì: 3.000.000đ

3) Giải Ba: 2.000.000đ

-  Sinh viên trong đội dự tuyển tham gia ôn luyện Olympic đầy đủ sẽ được hỗ trợ 40000đ/buổi

Ngoài ra, các sinh viên còn nhận được sự tuyên dương và hỗ trợ của Khoa Công nghệ thông tin.

Một số hình ảnh