HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

Internet của Vạn Vật (Internet of Things – IoT) bao gồm:  nền tảng (Platform),  thiết bị thông minh (Smart devices), hệ điều hành (OS), giao thức truyền thông (Communication protocols), ứng dụng (Applications), an toàn bảo mật (Security), hệ thống thông minh (Smart system), mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks), thu thập và phân tích số liệu (Data mining and analysis)…

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Tiếp cận xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông (Information & Communication Technology) trên thế giới, cụ thể là xu hướng Internet Vạn Vật (Internet of Things - IoT). Tập trung vào nghiên cứu và phát triển ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực khác nhau. Phấn đấu tạo ra các sản phẩm công nghệ và bài báo khoa học chuyên ngành trên tạp chí và hội nghị quốc tế.

TỔNG QUAN

Internet Vạn vật đang là xu hướng phát triển của mạng toàn cầu Internet, trong đó kết nối rất nhiều loại thiết bị, đặc biệt là các thiết bị thông minh có sử dụng cảm biến mở. Điều này mở ra các thách thức mới như vấn đề nền tảng phần cứng, phần mềm, băng thông và hiệu năng mạng, năng lượng, độ ổn định, vấn đề an toàn bảo mật và các ứng dụng tiềm năng trong tương lai. Internet Vạn vật sẽ trở thành môi trường tương tác trong tương lai và hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, môi trường, quản lý đô thị, xây dựng, công trình thông minh… Nhóm nghiên cứu đã thực hiện một dự án nghiên cứu về mạng cảm biến không dây để giám sát môi trường không khí giao thông đô thị. Nhóm có các thành viên và cộng tác viên có kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm, sau khi hoàn thành dự án đã công bố 4 bài báo trên các hội nghị quốc tế và trong nước

ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU:

- Đề tài hợp tác quốc tế:  Nghiên cứu và ứng dụng Wireless Sensor Network để xây dựng hệ thống giám sát mức độ ô nhiễm của giao thông đô thị Hà Nội. Đề án là hợp tác của nhóm nghiên cứu với hai nhà khoa học tại trường Đại học TU Darmstadt, với đồng chủ trì là PGS. TSKH Hoàng Đăng Hải, các thành viên khác đều tham gia vào dự án. Sản phẩm của dự án là hệ thống giám sát khí thải CO HAN-Sense

- Đề tài nghiên cứu cấp trường: 4 đề tài

+ Xử lý dữ liệu đo nồng độ khí thải thu nhập từ mạng cảm biến không dây (Wireless sensor network)

+ Tinh chỉnh và hiển thị số liệu về nồng độ khí thải trên một số tuyến đường giao thông Hà Nội thu được từ mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network)

+ Phát triển bộ cảm biến chất lượng không khí trong nhà dựa trên công nghệ IoT

+  Một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Nhì cấp Bộ, giải Nhất và giải Nhì cấp trường

MỘT SỐ BÀI BÁO DO THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ (1 số bài báo trong lĩnh vực WSN )

   +  HAN-Sense: a Solution for Traffic Air Pollution Monitoring in Hanoi City using Wireless Sensor Networks- Hội nghị USMCA 2013, Hà Nội

   +   Processing and visualizing traffic pollution data in Hanoi City from a wireless sensor network – Hội nghị IEEE LCN, 2013, Sydney

   +  A smart data forwarding method based on adaptive levels in wireless sensor networks – Hội nghị IEEE LCN, 2013, Sydney

CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU:

Tên thành viên

Vị trí công tác

 Ghi chú

ThS. Bùi Thanh Phong

Trưởng bộ môn

 

TS. Phạm Thiếu Nga

Giảng viên chính

 

ThS. Lê Thị Thùy Dương

Phó trưởng bộ môn

Nghiên cứu sinh

TS. Nguyễn Hà Dương

Giảng viên

 

ThS. Thái Thị Nguyệt

Giảng viên

 

ThS. Lê Đức Quang

Giảng viên

 

ThS. Trần Văn Thọ

Giảng viên