HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

 PGS. TSKH. Hoàng Đăng Hải

 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 PGS. TS. Ngô Quỳnh Thu

 Viện CNTT&TT - ĐHBK Hà Nội

 PGS. TS. Trần Đình Khang

 Viện CNTT&TT - ĐHBK Hà Nội

 PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

 Viện ĐTVT - ĐHBK Hà Nội 

 ThS. Nguyễn Ngọc Bích

 Viện CNTT&TT - ĐHBK Hà Nội

 TS. Vũ Tất Thắng

 Viện CNTT  - Viện KH Việt Nam

 TS. Nguyễn Chung Tiến

 Học viện KT mật mã

 Ông Vũ Tất Thành

 Tập đoàn công nghệ thông tin CMC

 Ông Nguyễn Xuân Hùng

 Công ty CT-IN, tập đoàn VNPT

 Ông Dương Dũng Triều

 Công ty FPT Information System

 Ông Lê Đức Ba 

 Công ty FPT Software 

 Bà Nguyễn Thị Thắm

 Công ty BlueShip

 Ông Cao Hiếu

 Ngân hàng Techcombank