Th.S Giảng viên

TS. Giảng viên (Phó Khoa CNTT)

ThS.  Giảng viên (Trưởng bộ môn)

Th.S Giảng viên

TS. Giảng viên chính

Th.S  Giảng viên (Phó trưởng bộ môn)

Thông báo sự kiện

Các hoạt động giảng dạy và học tập

Học kỳ 2, năm học 2019-2020

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khóa 60 chuyên ngành Mạng và Hệ thống

Sinh viên bảo vệ:
Phan Văn Tuyến
Nguyễn Văn Đạt
Trương Văn Hải

Thời gian: 8:00 AM ngày 12/06/2020
Phòng 404 H1

Bảo vệ đồ án môn học 

Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Lớp 62PM1,2,3

Thời gian: thông báo sau 
Địa điểm: Phòng IoT Lab

BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Lập trình hệ thống mạng

Lớp 61PM2

Thời gian: Thông báo sau 
Địa điểm: 

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khóa 60 chuyên ngành Mạng và Hệ thống

Sinh viên bảo vệ:
Lê Tuấn Anh
Trần Đình Trọng

Thời gian: 8:00 AM ngày 30/5/2020
Phòng 308 H1

Bảo vệ đồ án môn học 

Lập trình ứng dụng mạng

Lớp 61PM2

Thời gian:  
Địa điểm:  Phòng IoT Lab

BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Mô Hình hóa & Mô phỏng

Lớp 61PM2

Thời gian:  
Địa điểm: Phòng 409 A1

Go to top
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework