1. GIỚI THIỆU CHUNG

Bên cạnh những kiến thức cơ sở ngành CNTT, chuyên ngành Mạng và hệ thống trang bị thêm cho sinh viên kiến thức chuyên môn và tư duy hệ thống để có thể thích ứng và phát triển trong thời kỳ bùng nổ  CNTT hiện nay. Sinh viên sẽ được học về Internet, Internet of Things,  hạ tầng mạng máy tính trong doanh nghiệp, các hệ thống thông minh, an ninh mạng, phát triển và vận hành các ứng dụng Web trên nền tảng mạng máy tính và Internet. Với kiến thức có được, sinh viên có thể  thực tập và phát triển nghề nghiệp theo các vị trí công việc sau đây:

A) Lập trình viên, kỹ sư phát triển ứng dụng Web, ứng dụng di động (Developer - Dev): 

Đây là nghề nghiệp phổ biến nhất đối với sinh viên ngành CNTT do nhu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc xây dựng và triển khai các ứng dụng Web và Mobile trên nền Internet. 

Bên cạnh các kiến thức như phương pháp lập trình hướng đối tượng, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, sinh viên chuyên ngành Mạng hệ thống được trang bị kiến thức và kỹ năng về thuật toán, nguyên lý ứng dụng Client/Server, lập trình Web bằng ngôn ngữ lập trình Java và Javascript, triển khai ứng dụng Web trên nền tảng hệ điều hành Window và Linux, kiến thức bảo mật thông tin để xây dựng ứng dụng an toàn.  

Hiện nay, bộ môn có hợp tác với trung tâm Samsung Vietnam Mobile Center trong việc đào tạo và tổ chức thực tập cho sinh viên trở thành Developer trong lĩnh vực Mobile App tại Samsung.

Một số công ty khác mà sinh viên có thể làm việc với vị trí Dev là FPT Software,  Viettel Software, trung tâm không gian mạng Viettel...

B) Chuyên viên hệ thống (System Admin): có chuyên môn về việc triển khai giám sát và quản trị hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ và máy trạm, các phần mềm quản trị mạng và phần mềm ứng dụng.

Do sự phát triển của ứng dụng CNTT và 4.0 nên các doanh nghiệp cần nhiều chuyên viên để đảm bảo cho hệ thông CNTT của họ hoạt động hiệu quả.  Nơi làm việc bao gồm trung tâm CNTT của các công ty, tập đoàn, ngân hàng, nhà máy ... hoặc làm việc cho các công ty cung cấp giải pháp CNTT như FPT Information System của tập đoàn FPT, trung tâm System Integration của tập đoàn CMC, trung tâm không gian mạng Viettel...

C) Kiểm thử viên ứng dụng Web (Web App Tester): Web là một dịch vụ phổ biến nhất trong mạng Internet  Những ứng dụng Web dựa trên nguyên lý của mô hình ứng dụng Client/Server. Hiện nay, các ứng dụng Web được triển khai đa dạng và đơn giản hơn nhờ công nghệ Điện toán đám mây . Nếu yêu thích lập trình, sinh viên có thể tập trung vào nền tảng Java Web theo mô hình Client/Server nhiều lớp với phần Front-end sử dụng Javascript, HTML, CSS; phần Back-end sử dụng Java với công nghệ RESTful API. Nếu không thiên về lập trình, sinh viên có thể chọn công việc kiểm thử (testing) ứng dụng Web.

Do sự đặc thù của ứng dụng Web, các việc kiểm thử cần có kiến thức về Internet, về giao thức HTTP, đặc tả HTML và Web; đồng thời sử dụng những cơ chế và công cụ kiểm thử riêng nhằm tăng hiệu quả, năng suất và độ chính xác.

 

Chuyên ngành Mạng và hệ thống trang bị nhiều khối kiến thức chuyên môn để qua đó, sinh viên có thể tích lũy và lựa chọn hướng đi phù hợp cho mình. Các khối kiến thức có thể bổ trợ cho nhau rất tốt trong bối cảnh hiện nay. 

 


2. KHỐI KIẾN THỨC

A) Kiến thức về triển khai, quản trị và vận hành hệ thống bao gồm:  hệ điều hành Linux và Window Server; an toàn thông tin và bảo vệ an ninh mạng. Các môn học bao gồm:

+ Chuyên đề 2: hệ thống Linux Server

+ Chuyên đề 1: hệ thống Window Server   

+ An ninh mạng

+ An toàn bảo mật thông tin

+ Mạng máy tính nâng cao

B) Kiến thức về phát triển và kiểm thử ứng dụng Web trên nền công nghệ Java

+ Lập trình ứng dụng mạng (Java, Java Script)

+ Lập trình hệ thống mạng (C++ / Java)

+ Chuyên đề 3: Ứng dụng thuật toán

+ An toàn bảo mật thông tin + Linux + Window Server 

 

Còn lại là những môn học để trang bị kiến thức và tư duy về các công nghệ và xu hướng mới của ứng dụng CNTT như:

+ Trí tuệ nhân tạo

+ Hệ chuyên gia

+ Mô hình hóa và mô phỏng

+ Logic mờ và điều khiển mờ