Bộ môn được thành lập năm 2001 cùng với Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định 497/2001/QĐ-TCCB của Trường Đại học Xây Dựng. Hiện nay, bộ môn có 6 giảng viên gồm 2 tiến sĩ và 4 thạc sĩ, trong đó có 1 nghiên cứu sinh. Bộ môn phụ trách đào tạo chuyên ngành Mạng và hệ thống. Các lĩnh vực chuyên môn của bộ môn bao gồm:

  • Mạng máy tính và Internet of Things
  • Phát triển ứng dụng Web và ứng dụng di động
  • Triển khai và vận hành hệ thống
  • Áp dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu vào hệ thống

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu chính của bộ môn là Internet  Vạn Vật kết nối (Internet of Things – IoT) bao gồm: nền tảng (Platform), thiết bị thông minh (Smart devices), giao thức truyền thông (Communication protocols), ứng dụng (Applications), an toàn bảo mật (Security), hệ thống thông minh (Smart system), mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks), thu thập và phân tích số liệu (Data mining and analysis)… 

Hoạt động giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Bộ môn hướng dẫn sinh viên các đề tài liên quan đến Internet of Things và các hệ thống thông minh như robot. Một số đề tài đã đạt giải cao cấp Trường và cấp Bộ.

Hoạt động hợp tác với doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên

Bộ môn đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng di động Samsung Mobile để đào tạo và tuyển dụng sinh viên thực tập cho trung tâm.

Hoạt động ngoại khóa cùng CLB sinh viên Mạng và truyền thông SNC

Bộ môn đỡ đầu và tài trợ cho các hoạt động của CLB Sinh viên Mạng và truyền thông SNC bao gồm cắm trại dã ngoại team building, tổ chức giao lưu sinh viên, trao đổi chia sẻ về chuyên môn và khoa học công nghệ